กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ๒ สาย
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร1