กทพ. ยืนยันการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครไม่กระทบกับการใช้บริการสวนเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ของประชาชน

ตามที่มีกระแสข่าวกรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะเวนคืนที่ดินบริเวณสวนสาธารณะฯ ใต้สะพานพระราม ๙ ฝั่งกรุงเทพมหานคร (สวนเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา) เพื่อทำการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่จะมาใช้บริการสวนสาธารณะฯ ดังกล่าวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาต่างๆ นั้น

วันนี้ (๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ใต้สะพานพระราม ๙ ฝั่งกรุงเทพ นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงแก่กลุ่มประชาชนที่มาใช้บริการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ และสื่อมวลชนว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจาก กทพ. ได้อนุญาตให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) ใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร ใต้สะพานพระราม ๙ ฝั่งกรุงเทพมหานคร ก่อสร้างสวนสาธารณะและลานกีฬา โดย กทพ. และ กทม. ได้ทำสัญญาขอใช้ที่ดินบริเวณดังกล่าว เพื่อจัดทำสวนสาธารณะและลานจอดรถ เนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๓ งาน ๖๕ ตารางวา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน

ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ กทพ. ดำเนินการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่บางส่วนของสวนเฉลิมพระเกียรติฯ และลานจอดรถบริเวณดังกล่าว เพื่อการก่อสร้าง ดังนั้น กทพ. จึงต้องบอกเลิกสัญญาขอใช้ที่ดินที่ทำไว้กับ กทม.

อย่างไรก็ตาม กทพ. และ กทม. ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ซึ่งผลการประชุมสรุปว่า กทม. จะส่งมอบพื้นที่ให้กับ กทพ. เพื่อใช้ก่อสร้างทางพิเศษ โดยจะมีการกันพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมตามปกติ

กทพ. จึงขอยืนยันว่าการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ไม่ส่งผลกระทบต่อการเข้าใช้บริการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ของประชาชนแต่อย่างใด

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ และ กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.