กทพ. ยืนยัน ๑ กันยายนนี้ ยังไม่ปรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ศรีรัช ฉลองรัช อุดรรัถยา ยกเว้นทางพิเศษบูรพาวิถีและกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ที่จะปรับขึ้นเฉพาะรถบางประเภทและบางด่านฯ เท่านั้น

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เผยกรณีการพิจารณาปรับค่าผ่านทางพิเศษตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (รวมถึงส่วนดี) ที่ร่วมลงทุนกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และตามสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด กับ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด รวมถึงการพิจารณาปรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบางสายทางของ กทพ. ที่พิจารณาปรับขึ้นตามดัชนีผู้บริโภค ซึ่งโดยปกติจะพิจารณาปรับค่าผ่านทางพิเศษทุก ๕ ปี นั้น ในปี ๒๕๖๑ นี้ คณะกรรมการ กทพ. ได้มีมติเห็นชอบการปรับค่าผ่านทางพิเศษตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าผ่านทางพิเศษฯ เสนอ สรุปได้ดังนี้

      ๑. ทางพิเศษที่ไม่มีการปรับค่าผ่านทางพิเศษสำหรับรถทุกประเภท ได้แก่
            – ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
            – ทางพิเศษศรีรัช
            – ทางพิเศษฉลองรัช
            – ทางพิเศษอุดรรัถยา
      ๒. ทางพิเศษที่ไม่มีการปรับค่าผ่านทางพิเศษสำหรับรถ ๔ ล้อ
ยกเว้นรถ ๖ – ๑๐ ล้อ และมากกว่า ๑๐ ล้อขึ้นไป มีการปรับค่าผ่านทางจำนวน ๓ ด่าน (ทั้งทิศทางขาเข้าและขาออก) ปรับขึ้น ๕ บาท
          ได้แก่
            – ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
      ๓. ทางพิเศษที่มีการปรับค่าผ่านทางสำหรับรถทุกประเภท จำนวน ๑๑ ด่าน (ทั้งทิศทางขาเข้าและขาออก) ปรับขึ้น ๕ บาท ได้แก่
            – ทางพิเศษบูรพาวิถี
ทั้งนี้ กทพ. อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อออกประกาศอัตราค่าผ่านทางพิเศษและลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ EXAT Call center โทร 1543 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

เอกสารรายละเอียดการปรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถีและกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ดาวน์โหลด

ข่าวและภาพข่าว       โดย กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
กทพ. ยืนยัน ๑ กันยายนนี้ ยังไม่ปรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ศรีรัช ฉลองรัช อุดรรัถยา ยกเว้นทางพิเศษบูรพาวิถีและกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ที่จะปรับขึ้นเฉพาะรถบางประเภทและบางด่านฯ เท่านั้น (272.1 KiB, 62 downloads)

Comments are closed.