🚩กทพ. รับการตรวจเยี่ยมกลุ่มคุณภาพงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2564 และงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2565

🚩กทพ. รับการตรวจเยี่ยมกลุ่มคุณภาพงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2564 และงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2565

       📌เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานให้การต้อนรับ อาจารย์นพพร ไพรัตน์ อาจารย์สายสุวัตถิ์ ไพรัตน์ และอาจารย์อัฐพงศ์ ไหลอุดมสิน คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มคุณภาพงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2564 และงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2565 โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมให้การต้อนรับ และรับชมการนำเสนอผลงานของกลุ่มคุณภาพ กทพ. ณ ห้องประชุม 0303 ชั้น 3 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ⛳️⛳️

       ▶️สำหรับผลงานที่ กทพ. โดยกลุ่มคุณภาพ ได้ส่งเข้าร่วมนำเสนอในครั้งนี้ ได้แก่

✅ ผลงานที่นำเสนอในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 เรื่อง
1. กลุ่มทางพิเศษเพื่อคนพิเศษ ได้จัดทำผลงานเรื่อง “ระบบแจ้งเตือนรถเฉี่ยวชนตู้เก็บค่าผ่านทางด่านบางขุนเทียน (ทางออก 2)” เป็นผลงานร่วมระหว่างแผนกจัดเก็บบางขุนเทียน แผนกระบบงานคอมพิวเตอร์ แผนกพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง และกองพัฒนาองค์กร
2. กลุ่มคู่ใจผู้ใช้ทาง ได้จัดทำผลงานเรื่อง “ลดระยะเวลาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนทางพิเศษ” เป็นผลงานร่วมระหว่างแผนกจัดเก็บบางขุนเทียน แผนกระบบงานคอมพิวเตอร์ แผนกพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง และกองพัฒนาองค์กร

       ✅ ผลงานที่นำเสนอในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 เรื่อง
1. กลุ่มทางพิเศษเพื่อคนพิเศษ ได้จัดทำผลงานเรื่อง“การติดตั้งและประเมินผลระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System” เป็นผลงานร่วมระหว่าง กองวิจัยและพัฒนา และกองพัฒนาองค์กร
2. กลุ่มคู่ใจผู้ใช้ทาง ได้จัดทำผลงานเรื่อง “การพัฒนาระบบเติมเงินบัตร Easy Pass แบบ Auto Top-Up” เป็นผลงานร่วมระหว่าง กองระบบงานคอมพิวเตอร์ กองบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กองบำรุงรักษาอุปกรณ์ และกองพัฒนาองค์กร

📍ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการนำเสนอผลงานเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ บริเวณ ชั้น 22 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

📤 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.