กทพ. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

🏆 กทพ. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ 💉

📌 วันนี้ ( 24 ธันวาคม 2564 ) เวลา 14.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยมีนายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เป็นผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ณ บริเวณประตู 1 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

⭐️ ทั้งนี้ กทพ.ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่และจิตอาสาในภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สนับสนุนอาหารกล่องและน้ำดื่มให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาที่ปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.