กทพ. รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015

วันนี้ (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จตุจักร นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ กทพ. เป็นประธานรับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 ขอบเขตการให้บริการรับชำระค่าผ่านทาง และการควบคุมการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ประจำปี ๒๕๖๒ จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โดย กทพ. ได้รับการรับรองระบบฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งใบรับรองดังกล่าวมีอายุการรับรองเป็นเวลา ๓ ปี

แชร์

Comments are closed.