กทพ. รับมอบใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิง

วันนี้ (๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ฝึกอบรมกู้ภัย ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้จัดให้มีพิธีรับมอบใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมทั้งใบประกาศรายชื่อวิทยากรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งนี้ นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. เป็นผู้รับมอบใบอนุญาตจากนายสุวิทยา จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย (HASLA) กองความปลอดภัยแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ ๕ และพื้นที่ ๙ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

 

Comments are closed.