กทพ. รับมอบใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิง