กทพ. รับรางวัลชมเชยด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยในครั้งนี้ ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เข้ารับรางวัลชมเชยจาก นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่นด้านนวัตกรรมในผลงาน “การตรวจสอบสายเคเบิลสะพานด้วยหุ่นยนต์กับวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0” ที่ กทพ.ได้รับความร่วมมือในโครงการจากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

แชร์

Comments are closed.