กทพ. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสจากสำนักงาน ป.ป.ช.

วันนี้ (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนนทบุรี ๑ อาคาร ๔ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดย นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. เข้ารับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (Honorable NACC Integrity Awards) จาก พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ ๖ ภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต : Zero Tolerance & Clean Thailand”

Comments are closed.