กทพ. ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือแก้ไขปัญหาจราจรบนทางพิเศษและในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ กทพ. เข้าร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจจราจร ผู้แทนจากบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนจากบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อร่วมกันเสนอแนวทางต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาการจราจร และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนบนทางพิเศษ รวมถึงถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

Comments are closed.