🚩กทพ. ร่วมกับสำนักงานเขตตลิ่งชัน พัฒนาพื้นที่ใต้ทางพิเศษสายประจิมรัถยา👷‍♂️👷🏻 🗓️

🚩กทพ. ร่วมกับสำนักงานเขตตลิ่งชัน พัฒนาพื้นที่ใต้ทางพิเศษสายประจิมรัถยา👷‍♂️👷🏻 🗓️

🗓️ เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยนายพีรวัส ทองประไพ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและรักษาเขตทาง 1 ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกรักษาเขตทาง 1, 2 และ 3 ได้ร่วมกับสำนักงานเขตตลิ่งชัน พัฒนาพื้นที่ใต้ทางพิเศษสายประจิมรัถยา บริเวณข้างด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษตลิ่งชัน โดยการเก็บขยะมูลฝอย เศษวัสดุก่อสร้าง และกิ่งไม้ที่มีผู้ลักลอบนำมาทิ้งไว้ในเขตทางพิเศษ พร้อมทั้งจัดทำเครื่องป้องกัน เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะ ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตทางพิเศษให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อันเป็นประโยชน์ต่อ กทพ. และสำนักเขตตลิ่งชัน ⛳️⛳️

📤 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.