กทพ. ร่วมกับสำนักงานเขตบางรัก พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ใต้ทางพิเศษศรีรัช ประจำปี ๒๕๕๙ บริเวณซอยสว่าง ๖ ถนนมหานคร

วันนี้ (๒๑ กันยายน ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ พื้นที่ใต้เขตทางพิเศษ บริเวณซอยสว่าง ๖ ถนนมหานคร นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ คงเจริญ หัวหน้าแผนกวางแผนการใช้พื้นที่ ๑ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาและรักษาเขตทาง ๑ ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นประธานในกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ใต้ทางพิเศษศรีรัช ประจำปี ๒๕๕๙ บริเวณซอยสว่าง ๖ ถนนมหานคร โดยมี นางสุภาวดี สิทธิกรไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางรัก บุคลากรและยานพาหนะจากสำนักงานเขตบางรักเข้าร่วมทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ฯ

เนื่องจากพื้นที่ในเขตทางพิเศษ บริเวณซอยสว่าง ๖ ถนนมหานคร มีการลักลอบนำขยะมูลฝอย และเศษวัสดุมาทิ้ง กทพ. จึงได้ทำรั้วตาข่ายเหล็กเพื่อป้องกันการบุกรุก แต่ยังมีลักลอบนำวัสดุมาทิ้งในเวลากลางคืนและวันหยุดราชการ กทพ. จึงทำได้เพียงจัดเก็บขยะมูลฝอยออกจากพื้นที่ได้เพียงบางส่วน เนื่องจากขยะมูลฝอย เศษวัสดุมีปริมาณมาก กทพ. จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ใต้ทางพิเศษศรีรัช ประจำปี ๒๕๕๙ บริเวณซอยสว่าง ๖ ถนนมหานครขึ้นในวันนี้ โดยได้จัดพนักงาน กทพ. จำนวน ๔๐ คน พร้อมกับรถบรรทุก ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน และรถยก จำนวน ๑ คัน และได้ประสานขอความร่วมมือฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักงานเขตบางรักได้ให้ความอนุเคราะห์ จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดจำนวน๔๐ คน เจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน ๑๐ คน รถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน ๒ คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ ๔ คน เข้าร่วมพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.