กทพ. ร่วมกับ คณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษประชาชื่น (ขาออก) ทางพิเศษศรีรัช นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ โดยมี นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมให้การต้อนรับ ในการนี้ได้มีการแจกสติกเกอร์เว็บไซต์ เสียงปฏิรูปประเทศ โดยคณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศ และดาราศิลปิน อาทิ นุ้ย เกศริน เอกธวัชกุล ร่วมด้วยคณะนางงามกว่า ๑๐ คน รวมถึงขบวนรถแข่งโกคาร์ท ที่นำมาจัดแสดงโชว์ในงานดังกล่าวด้วย


คณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศได้จัดทำเว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ (Reform Voice:Voice for Change) โดยเป็นเว็บไซต์ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ผลงานความคืบหน้าการดำเนินการ และภารกิจต่างๆ ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ทั้งภาคภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยคณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศ มุ่งหวังให้เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านปฏิรูปประเทศ เพื่อให้สื่อมวลชนทุกสาขา สื่อมวลชนต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย รวมทั้งประชาชนในประเทศและต่างประเทศ ได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของสถาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศไว้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคักและได้รับความสนใจจากประชาชนที่ใช้เส้นทางผ่านทางบริเวณดังกล่าวป็นอย่างมาก

 

 

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ
ขอขอบคุณภาพข่าวบางส่วนจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

Comments are closed.