กทพ. ร่วมกับ จส.100 จัดโครงการ “ทางด่วนลัดฟ้า ข้ามกรุง” ตอน “ มหัศจรรย์ป่าคนสร้าง พลิกฟื้นนากุ้งร้างเป็นป่าชายเลน” ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ สถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร วิทยุ จส.100 จัดกิจกรรม “มหัศจรรย์ป่าคนสร้าง พลิกฟื้นนากุ้งร้างเป็นป่าชายเลน” ในโครงการ “ทางด่วนลัดฟ้า ข้ามกรุง” ณ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้มอบหมายให้ นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ กทพ. นำทีมผู้บริหาร กทพ. และสมาชิก จส.100 คู่แม่ลูกจำนวน ๔๐ คู่ เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมฟังบรรยายและแบ่งกลุ่มศึกษาธรรมชาติ ณ ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และร่วมปล่อยปูที่ธนาคารปูของชุมชนปากน้ำปราณ ตลอดจนร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาดสามพระยา โดยกิจกรรมด่วนลัดฟ้าฯ กทพ. ได้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๓

Comments are closed.