กทพ. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.ทางด่วน 1 และ สน. ทางด่วน 2 ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และความเรียบร้อยบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช

🎯 นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ และ นายชุมพล โล่ห์จินดา ผู้อำนวยการกองสื่อสารและปฏิบัติการพิเศษ รักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการจราจร พร้อมผู้บริหารในสังกัดฝ่ายควบคุมการจราจร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.ทางด่วน 1 และ สน.ทางด่วน 2 ตรวจเยี่ยมและปล่อยแถว พนักงานจัดการจราจร พนักงานกู้ภัย หน่วยปฎิบัติการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ที่ปฎิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร และ ทางพิเศษศรีรัช บริเวณด่านดินแดง จุดพักรถบางนาขาเข้า และจุดพักรถประชาชื่นขาออก ระหว่างเวลา 22.30 – 00.30 น. ของวันที่ 15 – 16 มกราคม 2564

Comments are closed.