กทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 18 ปี

กทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 18 ปี และร่วมเป็นเกียรติเนื่อง ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

วันนี้ (9 ตุลาคม 2563) นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 18 ปี โดยร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี โครงการทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ – ห้องไอซียูความดันลบ จำนวน 5,000 บาท ณ กรมทางหลวงชนบท จากนั้นได้ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร โดยร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ของ สนข. จำนวน 5,000 บาท ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

Comments are closed.