กทพ. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2563

วันนี้ (30 ตุลาคม 2563) นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2563 ณ พระอารามหลวงวัดเทวราชกุญชร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมพิธีฯ

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.