กทพ. ร่วมมือ บริษัท อำพลฟูดส์ฯ สานต่อโครงการ “กล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก” ปี ๖

วันนี้ (๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดตะลุ่ม ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด จัดพิธีมอบโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนและทุนการศึกษา แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก ปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในพิธี

นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยว่า โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก เป็นความร่วมมือระหว่าง กทพ. กับบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ซึ่งมีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ โดยการเชิญชวนผู้ใช้บริการทางพิเศษและพนักงานในองค์กรร่วมกันบริจาคกล่องยูเอชทีที่ แกะ ล้าง เก็บแล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นแผ่นชิปบอร์ดประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนและส่งมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน และในวันนี้ กทพ. ได้ให้การสนับสนุนโดยการมอบโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนที่ได้จากการรีไซเคิลกล่องยูเอชทีที่รับบริจาค จำนวน ๒๒๐ ชุด ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ โรงเรียน วัดตะลุ่ม โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม โรงเรียนวัดหนองแจง โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า โรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านวังยาว และโรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน นอกจากเป็นการช่วยเหลือสังคมและมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนแล้วยังเป็นการลดภาวะโลกร้อน อีกด้วย นอกจากนี้ กทพ. ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๐๐ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม เพื่อให้เด็กอนุบาลพักผ่อนในตอนกลางวันได้อย่างเหมาะสมต่อสุขอนามัยและพัฒนาการของเด็ก และมอบเงินสนับสนุนค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับหัดเขียนหนังสือรวมถึงทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การระบายสี จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

“ปัจจุบันมีโรงเรียนหลายแห่งที่ยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อการศึกษาทั้งนี้เนื่องจากเกิดความชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้และมีจำนวนไม่เพียงพอต่อนักเรียน กทพ. เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น โดย กทพ. จะรวบรวมกล่องยูเอชทีที่ล้าง แกะ เก็บแล้ว ให้ได้มากที่สุด เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไป” นายณรงค์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.