กทพ. ร่วมมือ บริษัท อำพลฟูดส์ฯ สานต่อโครงการ “กล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก”

กทพ. ร่วมมือ บริษัท อำพลฟูดส์ฯ สานต่อโครงการ “กล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก”

 

วันนี้ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙) เวลา ๑๓.๓๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “กล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก” ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พร้อมทั้งมอบโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนที่ได้จากการรีไซเคิลกล่องยูเอชที ที่รับบริจาคจากผู้ใช้บริการทางพิเศษและพนักงาน กทพ. ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนรวมถึงมอบเงินสนับสนุนก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนที่ถูกเพลิงไหม้ และจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จำเป็น ตลอดจนมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัดสระบุรี และจังหวัดชัยภูมิ โดยมี พลเอกไชยพร รัตแพทย์ อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กทพ. เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักงาน กทพ. จตุจักร

      พลเอกไชยพร รัตแพทย์ เปิดเผยว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “กล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก” กับบริษัท อำพลฟูดส์ฯ ถือเป็นการร่วมมือในการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ นับเป็นปีที่ ๕ ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยเหลือสังคมและมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนแล้วยังเป็นการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กทพ. อีกด้วย โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา กทพ. สามารถรวบรวมกล่องยูเอชทีที่ล้างแกะเก็บแล้วส่งให้ บริษัท อำพลฟูดส์ฯ เพื่อนำไปรีไซเคิลได้จำนวน ๖๖๒,๕๐๐ ชิ้น  ซึ่งการคัดแยกกล่องยูเอชทีจำนวนดังกล่าว เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนสามารถช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกได้ ๕,๙๐๐ กิโลกรัม ช่วยอนุรักษ์พื้นที่ป่าได้ ๙๙๓ ตารางเมตร และช่วยลดพื้นที่จัดเก็บขยะได้ถึง ๒๗ ตารางเมตร ซึ่งในวันนี้ กทพ. ได้นำโต๊ะ-เก้าอี้ที่ได้ส่งมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ในจำนวน ๒๖๕ ชุด ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดสระบุรี ได้แก่ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)  โรงเรียนบ้านหนองจาน โรงเรียนวัดวังเลน โรงเรียนวัดหนองหว้า และโรงเรียนตาลเสี้ยน (สีมาราษฎร์) และในจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด นอกจากนี้ กทพ. ยังมอบเงินสนับสนุนยังมอบเงินสนับสนุนด้านการศึกษา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ซึ่งอาคารเรียนได้ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากการระเบิดเหมืองหิน เข้ามาปนเปื้อนอาหาร จำนวน ๑๑๒,๐๐๐ บาท และมอบทุนการศึกษา ๓๕ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดสระบุรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้เด็กๆ  เจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีต่อไป

“และในปีนี้ กทพ. มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น โดยตั้งเป้าจะรวบรวมกล่องยูเอชทีที่ล้าง แกะ เก็บแล้ว ให้ได้อย่างน้อย ๙๐๐,๐๐๐ ชิ้น เพื่อนำไปรีไซเคิล เป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไป” พลเอกไชยพรฯ กล่าวในท้ายที่สุด

ข่าว และภาพ โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.