กทพ.ร่วมส่งกำลังใจแทนคำขอบคุณให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

  💁‍♀️ 🚑 💥 กทพ. ร่วมส่งกำลังใจแทนคำขอบคุณให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ 💥💁‍♀️

🎯 เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.00 น. างกุลกัญญา ทุมเสน ผู้ชำนาญการ (ด้านการบริหาร) เป็นผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ส่งมอบอาหารกล่อง ” แทนความห่วงใย ทานให้อร่อย ” จำนวน 700 กล่อง พร้อมขนม 400 กล่อง รวมถึงน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ขวด ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยมี นางสาวดวงพร  เปรมชื่น  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับมอบ

     💁‍ ทั้งนี้ เพื่อแทนความห่วงใยและคำขอบคุณ ตลอดจนเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และจิตอาสาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 😷

    👉 ซึ่งที่ผ่านมา กทพ.ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินการฉีดวัคซีนซึ่งเป็นวาระแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้นำวงดนตรี ” EXAT Band ” วงดนตรีของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงดนตรีจิตอาสา มอบความสุขด้วยบทเพลงให้แก่ประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนอีกด้วย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.