กทพ. ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ก้าวสู่ปีที่ 19

🚩 วันนี้ (18 ธันวาคม 2563) นางสาวธนาภรณ์ อาทรมิตร ผู้อำนวยการกองการเงิน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ธพว. ก้าวสู่ปีที่ 19 โดยร่วมสมทบทุนให้แก่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก (อผศ.) เพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ อาคาร SME Bank Tower ชั้น 1 🚩

Comments are closed.