กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในงานทำบุญครบรอบ 89 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม

กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในงานทำบุญครบรอบ 89 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม

🎯 วันนี้ (5 มีนาคม 2564) เวลา 13.00 น. นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้ชำนาญการ (ด้านการบริหาร) เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในงานทำบุญครบรอบ 89 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษศรีรัช โดยได้มอบครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอน รวมถึงทุนการศึกษาแก่นักเรียนและโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม จำนวน 136,000 บาท ในกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน ประจำปีงบประมาณ 2564

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.