กทพ. ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร)

  ⭐️ กทพ. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหมฺคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

🌟 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. นายสรพงศ์ ไพฑูรพงษ์ ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วย นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ กรรมการ กทพ. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. และผู้บริหาร กทพ. เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร) ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ 🚩

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.