กทพ. ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และหนังสือการรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีส่วนได้เสียโครงการทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

🚩🌟กทพ. ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และหนังสือการรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีส่วนได้เสียโครงการทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต🌟🌟

       🎯วันนี้ (20 พฤษภาคม 2565) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 0301 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ชั้น 3 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และหนังสือการรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีส่วนได้เสีย โครงการทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายประเสริฐ หวังรัตนปราณี ผู้นำทีมผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม ร่วมลงนามในสัญญาทั้งนี้ นายกฤษดา จันทร์จำรัสแสง กรรมการส่งเสริมโครงการข้อตกลงคุณธรรม ได้กล่าวถึงความเป็นมาและคุณธรรม และบทบาทขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

⭕️ในการนี้ นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) เรือโทเสนาะ พุทธาวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรมฯ ในครั้งนี้ด้วย ⛳️⛳️

📤 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.