กทพ. ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาลและการใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษกับคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี และ รพ.เลิดสิน กรมการแพทย์

วันนี้ (๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักงานใหญ่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาลและการใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษ ระหว่าง กทพ. กับ มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) และโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ โดยมีนายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดี คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และนายสมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ร่วมลงนามในพิธี

นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า “กทพ. นอกจากจะมีภารกิจหลักในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนโดยก่อสร้างทางพิเศษแล้ว การสนับสนุนกิจการสาธารณะประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการ รับผิดชอบดูแลสังคม กทพ. ก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการให้ความร่วมมือในครั้งนี้ก็เช่นกัน กทพ. จะสนับสนุนพื้นที่ในเขตทางพิเศษตามความจำเป็นโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะแก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ เพื่อใช้ในกิจการสาธารณะประโยชน์ต่อประชาชนของโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง โดยทางโรงพยาบาลจะให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวก แนะนำ และประสานงานด้านการรักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานและลูกจ้างของการทางพิเศษฯ รวมถึงจะมีการร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ระหว่าง กทพ. กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมโดยรวมต่อไป”

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.