กทพ. ลงนามสัญญาจ้างบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) และลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 5

กทพ. ลงนามสัญญาจ้าง บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) และลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 5


  🎯 วันนี้ (30 กันยายน 2564) เวลา 09.19 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างระหว่าง กทพ. กับบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) และพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 5 (งานรื้อย้ายด่านเก็บค่าผ่านทางพระราม 3) มีระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน งบประมาณ 24 ล้านบาท โดยมีนายภัทร พจน์พานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญา ณ ห้องประชุม 0301 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

  📌 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก เป็นโครงการทางพิเศษที่อยู่ในแผนแม่บททางพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นโครงข่ายทางพิเศษที่เชื่อมโยงการเดินทางในแนวรัศมีระหว่างกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ทางด้านตะวันตก รวมถึงการเดินทางจากจังหวัดในภาคใต้ของประเทศ เพื่อช่วยให้ การเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบนทางพิเศษ เฉลิมมหานคร ช่วงดาวคะนองถึงท่าเรือ รวมถึงบนถนนพระรามที่ 2 ในปัจจุบัน

  🎯 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 5 (งานรื้อย้ายด่านจัดเก็บค่าผ่านทางพระราม 3) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางพิเศษสาย พระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดย กทพ. มีความจำเป็นต้องรื้อย้ายด่านจัดเก็บค่าผ่านทางพระราม 3 ปัจจุบัน เพื่อใช้พื้นที่ก่อสร้างทางยกระดับในโครงการฯ ซึ่งดำเนินการโดยผู้รับจ้าง สัญญาที่ 4 ในการนี้ กทพ. จึงต้องการจัดจ้างงานก่อสร้างระบบจัดเก็บค่าผ่านทางทั้งระบบ เพื่อใช้งานที่ด่านฯ พระราม 3 แห่งใหม่ และรื้อถอนอุปกรณ์เดิมออกจากด่านฯ พระราม 3 ปัจจุบัน พร้อมส่งมอบให้ กทพ. และ ขนย้ายไปเก็บในสถานที่ที่ กทพ. กำหนด และโดยที่การจัดเก็บค่าผ่านทางที่ด่านฯ พระราม 3 ในปัจจุบัน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เป็นผู้มีสิทธิในการดำเนินการในฐานะ ผู้รับสัมปทาน จาก กทพ. ทั้งนี้ ในการก่อสร้างระบบจัดเก็บค่าผ่านทางที่ด่านเก็บค่าผ่านทางฯ พระราม 3 แห่งใหม่นี้ ต้องการให้มีการใช้งานในลักษณะเดียวกันกับที่ด่านฯ พระราม 3 ซึ่งปัจจุบันใช้งานอยู่ โดยเฉพาะในส่วนของชอฟต์แวร์ และโปรแกรมจะต้องใช้ซอฟต์แวร์และโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับระบบปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานของพนักงานที่ด่านเก็บค่าผ่านทางฯ พระราม 3 แห่งใหม่นี้ กับด่านเก็บค่าผ่านทางฯ อื่น ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งเพื่อไม่ให้เป็นภาระในงานซ่อมบำรุงของ BEM และ กทพ. ต่อไป” นายสุรเชษฐ์ ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.