กทพ. ลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

วันนี้ (วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้อง KRUNGTHAP ๒ ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ได้คัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อดำเนินการบริหารงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

 

แชร์

Comments are closed.