กทพ. ลงนามในสัญญาจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓–ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

วันนี้ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สำนักงานใหญ่ นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ กทพ. เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ระหว่าง กทพ. กับ กลุ่มบริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สัญญาจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ระหว่าง กทพ. บริษัทผู้รับจ้างฯ และผู้สังเกตการณ์อิสระ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑ – สัญญาที่ ๔ (งานโยธา) และสัญญาที่ ๕ (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจร และระบบสื่อสาร) ระหว่าง กทพ. และผู้สังเกตการณ์อิสระฯ โดยมี ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. ผู้บริหารบริษัทเอพซิลอน จำกัด บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด และผู้สังเกตการณ์อิสระฯ ร่วมลงนามในสัญญา

แชร์

Comments are closed.