กทพ. สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ขยายคูระบายน้ำ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) นายดำเกิง ปานขำรองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในฐานะคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ด้านบูรณาการและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์และเครื่องจักร ยานพาหนะ ตามภารกิจสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ขยายคูระบายน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต และคลองเชื่อมจากถนนวิภาวดีรังสิต ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน โดยมี นายชาตรี ตันศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา พร้อมด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

การสนับสนุนโครงการจิตอาสาดังกล่าวของ กทพ. เป็นการดำเนินการของฝ่ายบำรุงรักษาและหน่วยงานร่วมสนับสนุน อาทิ ฝ่ายควบคุมจราจร และสำนักผู้ว่าการ โดยเข้าดำเนินการในพื้นที่เขตพญาไท-ดินแดง เขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง รวมถึงคลองบางตลาด จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ นายดำเกิงฯ รผป. รักษาการในตำแหน่ง ผวก. ยังได้มอบอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย

แชร์

Comments are closed.