กทพ. สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนคลองเกลือ ในกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มแด่น้องริมทางด่วน ประจำปีงบประมาณ 2565

กทพ. สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนคลองเกลือ ในกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มแด่น้องริมทางด่วน ประจำปีงบประมาณ 2565

       วันนี้ (14 มกราคม 2565) เวลา 10.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ให้การต้อนรับ นางสาวจริยา ตระกูลเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือและคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อขอบคุณที่ กทพ. ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนแก่โรงเรียนคลองเกลือ ในกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มแด่น้องริมทางด่วน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 350,000 บาท ณ หอประชุม 0101 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.💥

📤 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.