กทพ. สนับสนุนอาหารกล่องและน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานีกลางบางซื่อระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2564

💁‍♂️ กทพ. สนับสนุนอาหารกล่องและน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานีกลางบางซื่อระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2564 🚊 😷

   🎯 วันนี้ (12 กันยายน 2564) เวลา 15.00 น. นายกสิณพจน์ สถิรวสิษฐ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นผู้แทน กทพ.นำอาหารกล่องและน้ำดื่ม จำนวน 700 ชุด ไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่สถานีกลางบางซื่อ เพื่อแทนคำขอบคุณและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในวาระการฉีดวัคซีนแห่งชาติ โดยมีนางจตุพร เนียมสุข ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับมอบ

👉 ทั้งนี้ กทพ. ได้สนับสนุนอาหารกล่องและน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ ในระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2564 โดยคิดเป็นจำนวนอาหารกล่องและน้ำดื่มทั้งหมด 2,100 ชุด

 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.