กทพ. สนับสนุนอาหารกล่องและน้ำดื่ม จำนวน 2,100 ชุด ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานีกลางบางซื่อ

💁‍♀️ กทพ. สนับสนุนอาหารกล่องและน้ำดื่ม จำนวน 2,100 ชุด ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานีกลางบางซื่อ ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2564 🚊 😷

🎯วันนี้ (10 กันยายน 2564) เวลา 11.00 น. นายรัชนัย เปรมปราคิน ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( กทพ. ) เป็นผู้แทน กทพ. นำอาหารกล่องและน้ำดื่ม จำนวน 700 ชุด ไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่สถานีกลางบางซื่อ เพื่อแทนคำขอบคุณและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในวาระการฉีดวัคซีนแห่งชาติ โดยมี นางสาวขวัญชัย หิรัญญะสิริ หัวหน้าฝ่ายบริการข้อมูลภาครัฐและห้องสมุด กองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับมอบ  ทั้งนี้ กทพ. จะสนับสนุนอาหารกล่องและน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ ในระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2564 โดยคิดเป็นจำนวนอาหารกล่องและน้ำดื่มทั้งหมด 2,100 ชุด

👉 อนึ่ง ที่ผ่านมา กทพ. ได้สนับสนุนอาหารกล่องและน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่สถานีกลางบางซื่อมาแล้ว 3 ครั้ง คิดเป็นจำนวนอาหารกล่องและน้ำดื่มมากกว่า 2,000 ชุด รวมถึงยังได้นำวงดนตรีของ กทพ. ” EXAT Band ” มาทำการแสดงดนตรีจิตอาสาที่สถานีกลางบางซื่อมาแล้วอีกด้วย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.