กทพ. สรุปสถิติช่วง ๑๑ วันอันตราย (เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙) พบอุบัติเหตุลดลงและไม่มีผู้เสียชีวิต

กทพ. สรุปสถิติช่วง ๑๑ วันอันตราย (เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙) พบอุบัติเหตุลดลงและไม่มีผู้เสียชีวิต

ตามที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินโครงการอำนวยความสะดวก มั่นคงและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีเป้าหมายให้จำนวนอุบัติเหตุลดลงและผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์นั้น สามารถสรุปผลดำเนินการได้ ดังนี้

สรุปการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนอุบัติเหตุ ๑๕ ครั้ง มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย ๖ ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

ตั้งจุดบริการประชาชน ที่ด่านฯ บางแก้ว ๑ ด่านฯ บางนา กม.๖ ด่านฯ ประชาชื่น (ขาเข้า) ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) และด่านฯ จตุโชติ เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการเติมลมยาง น้ำ น้ำกลั่นและตรวจสภาพเครื่องยนต์ รวมทั้งบริการน้ำดื่ม กาแฟ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. มีรถมาใช้บริการ จำนวน ๖,๙๓๘ คัน และมีประชาชนมาใช้บริการ จำนวน ๒๒,๑๐๗ คน

การรณรงค์ในการป้องกันอุบัติเหตุ โดยการตั้งจุดกวดขันวินัยการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพบรถผิดกฎหมายและผิดระเบียบวินัยจราจร ดังนี้

– รถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนขึ้นใช้ทางพิเศษ จำนวน ๕๐ คัน
– รถบรรทุกสิ่งของไม่เรียบร้อย จำนวน ๒๕๘ คัน
– รถบรรทุกคนในกระบะท้าย จำนวน ๒๗๘ คัน
– การตรวจวัดแอลกอฮอล์ จำนวน ๓ ราย

ผู้ใช้บริการทาง Exat Call Center 1543 ในการสอบถามเส้นทางและอื่นๆ จำนวน ๕,๕๒๕ ครั้ง

ปริมาณจราจรในช่วงเทศสงกรานต์ วันที่ ๘ – ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ทุกสายทาง รวมจำนวน ๑๕,๒๙๐,๗๗๗ คัน

กทพ. ได้ยกเว้นค่าผ่านทางในทางพิเศษบูรพาวิถี ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๔.๐๐ น. จำนวน ๑,๑๓๘,๙๕๔ คัน คิดเป็นเงิน ๔๖.๗๕ ล้านบาท

Comments are closed.