กทพ. เป็นหน่วยงานที่ จนท.รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฎิบัติหน้าที่ เปลี่ยนจากของขวัญเป็นคำอวยพร

❌🎁 กทพ. เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฎิบัติหน้าที่ เปลี่ยนจากของขวัญเป็นคำอวยพร ” 🎁❌

🎁❌ No Gift Policy ❌🎁 💁‍♂️ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญ 🎁❌ และของกำนัลจากการปฎิบัติหน้าที่ เปลี่ยนจากของขวัญเป็นคำอวยพร ขอขอบคุณในความปรารถนาดีและไมตรีจิตจากทุกท่าน  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.