กทพ. ส่ง ๑๒ นักปฏิบัติการพิเศษ พร้อมอุปกรณ์ครบมือลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (๑๑ มกราคม ๒๕๖๐)

วันนี้ (๑๑ มกราคม ๒๕๖๐) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ส่ง ๑๒ นักปฏิบัติการพิเศษ พร้อมอุปกรณ์ครบมือลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเริ่มปฏิบัติการเต็มรูปแบบในเช้าวันนี้ (๑๑ มกราคม ๒๕๖๐) โดยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค พร้อมสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ประสบภัย ในพื้นที่เข้าถึงยาก น้ำท่วมสูง อาทิ หมู่บ้านท่ามะนาวและวัดท่ามะนาว หมู่ ๒ ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน และพื้นที่โดยรอบ

Comments are closed.