กทพ. เข้ารับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

 🏆 กทพ. เข้ารับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 🤵🏻

⭐️ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนในฐานะประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 จาก “โครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประเภทกองทุนเดี่ยว Single Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ขนาดกองทุนต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมโซฟีเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.