กทพ. เข้ารับรางวัลดีเด่นรายงานความยั่งยืนประจำปี ๒๕๕๖

วันนี้ (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายอัยยณัฐ  ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เข้ารับรางวัลดีเด่นรายงานความยั่งยืนประจำปี ๒๕๕๖ ภายใต้แนวคิด CSR Roadmap  for  ASEAN  ที่มุ่งมั่นให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผนวกเรื่อง CSR  เข้าไว้ในวาระการดำเนินงานของขององค์กร เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนมุมมองด้าน CSR ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมี นายสุรงค์ บูลกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ กทพ.

 

ข่าวจากกองประชาสัมพันธ์

 

แชร์

Comments are closed.