กทพ. เข้าร่วมการประชุมระดับโลกของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑

วันนี้ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้มอบหมายให้นางสุวรรณ ลอลือเลิศ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทน กทพ. เข้าร่วมการประชุมระดับโลกของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑ (The 11th World Conference of the International Ombudsman Institute) ภายใต้หัวข้อ “วิวัฒนาการของความเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน” ณ ห้องบอลรูม ๑ – ๓ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายจอห์น วอลเตอร์ส ประธานสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ และผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย และ นายเลอรอง เมลลอง ผู้แทนจากสำนักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมในงานดังกล่าว

Comments are closed.