กทพ. เข้าร่วมงานวันสถาปนาธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครบรอบ 67 ปี

วันนี้ (24 กันยายน 2563) นางสาวเสาวลักษณ์ แต่งตั้ง หัวหน้าแผนกจัดการสิทธิประโยชน์ เป็นผู้แทน กทพ. เข้าร่วมงานวันสถาปนาธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครบรอบ 67 ปี โดยร่วมสมทบทุนสนับสนุนโครงการระดมทุนเพื่อก่อสร้างอาคารพักพิงสำหรับผู้ป่วยและญาติ “บ้านแสงจันท์” จังหวัดจันทบุรี มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า จำนวน 5,000 บาท ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

Comments are closed.