กทพ. เข้าร่วมงานเวทีเสวนา Thailand Future Smart & Sustainable Mobility ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

⭐️กทพ. เข้าร่วมงานเวทีเสวนา Thailand Future Smart & Sustainable Mobility ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

       📌วันนี้ (20 มกราคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านบริหาร) นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน รวมถึงผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเวทีเสวนา Thailand Future Smart & Sustainable Mobility ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการเสวนาเรื่อง “โอกาสของประเทศไทยกับการได้ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม” โดยผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายแขนง ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะน่าสนใจในหัวข้อต่าง ได้แก่

📍 แผนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกับการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โดย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม
📍 คาดการณ์ทิศทางการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ และความคาดหวังต่อแผนคมนาคมไทย
โดย นายสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย
📍 ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว จะได้รับประโยชน์อย่างไรจากระบบคมนาคมในอนาคต
โดย นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
📍 ระบบคมนาคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

💁‍♀️ในการนี้ พลตํารวจโท สมพงษ์ ชิงดวง และ นายสราวุธ ทรงศิวิไล ได้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ด้วย

📥กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.