💫กทพ. เข้าร่วมงาน Engineer Dongtan Executive Dinner Talk ครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง THAILAND: THE YEAR OF TURNAROUND พลิกโฉมประเทศไทย สู้ภัยโควิด✨

💫กทพ. เข้าร่วมงาน Engineer Dongtan Executive Dinner Talk ครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง THAILAND: THE YEAR OF TURNAROUND พลิกโฉมประเทศไทย สู้ภัยโควิด✨

       💁‍♀️เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วย นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน Engineer Dongtan Executive Dinner Talk ครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง THAILAND: THE YEAR OF TURNAROUND พลิกโฉมประเทศไทย สู้ภัยโควิด ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ A2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้จัดงานฯ ในการนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานฯ ศาสตราจารย์ ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกและวิทยากร

🎯การจัดงานครั้งนี้มีการแสดงผลงานนวัตกรรมทันสมัยล้ำยุคจากอาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมไทยไอโอที (Thai IoT Association) และภาคเอกชนต่าง ๆ ซึ่งล้วนเป็นองค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ อุตสาหกรรมการก่อสร้างโรงงานวัคซีนและ Cleanroom ระบบปรับอากาศ ภาคการขนส่ง ภาควิทยาการเกษตรและเครื่องจักรกล ซึ่งแต่ละองค์กรได้นำนวัตกรรมทันสมัยมาแสดงให้รับชมภายในงาน

📤 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.