กทพ. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัยในการเดินทาง นวัตกรรม และการให้บริการของ กทพ. ในงาน “คลองผดุงสุขใจ คมนาคมเชื่อมไทย เชื่อมโลก”

กทพ. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัยในการเดินทาง นวัตกรรมและการให้บริการของ กทพ. ในงาน “คลองผดุงสุขใจ คมนาคมเชื่อมไทย เชื่อมโลก”
ระหว่างวันที่ ๕-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดย นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้มอบหมายให้ นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติในงาน “คลองผดุงสุขใจ คมนาคมเชื่อมไทย เชื่อมโลก” ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ ซึ่ง กทพ. ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัยในการเดินทาง นวัตกรรมและการให้บริการของ กทพ. ในงานนี้ด้วย ในระหว่างวันที่ ๕ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. โดยในงานนี้ กทพ. เปิดจุดรับสมาชิกบัตร Easy Pass ณ จุดให้บริการด้านคมนาคมขนส่ง (Service) ของ กทพ. และมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์กรวยจราจรแบบพับได้พร้อมไฟกระพริบ ซึ่งจะมีประโยชน์ในกรณีรถเสีย หรือเกิดอุบัติเหตุทั้งบนถนนทั่วไปและบนทางพิเศษ ณ นิทรรศการด้านความปลอดภัยของกระทรวงคมนาคม

นอกจากนี้ กทพ. ยังได้จัดหาร้านค้าสินค้า ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ต่าง ๆ เพื่อมาจำหน่ายภายในงานอีกด้วย ประกอบด้วย ๕ ร้านค้า ได้แก่ ร้านน้ำปลาหวาน ตราต้นหอม ผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP ๔ ดาว อ.บางเสาธง จ. สมุทรปราการ ร้านศิริพร ลูกประคบสมุนไพร ตลาดบางน้ำผึ้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถศาสตร์เพื่อสุขภาพ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ร้านราชสีมากรอบรูป กรอบรูปพ่นทราย ผลิตภัณฑ์ใต้ทางพิเศษ ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ร้านไข่ปลาหมึกทอด ตลาดน้ำลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และร้าน Bag by B.deka กระเป๋าหนังแฟชั่นหนังเทียม กลุ่มแม่บ้านจังหวัดอ่างทอง

กทพ. จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน “คลองผดุงสุขใจ คมนาคมเชื่อมไทย เชื่อมโลก” รวมทั้งเลือกซื้อสินค้าและอาหารจากชุมชนที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ และร่วมสนุกในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานฯ ระหว่างวันที่ ๕ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างทำเนียบรัฐบาล โดยงาน “คลองผดุงสุขใจ คมนาคมเชื่อมไทย เชื่อมโลก” จะปิด ๑ วัน ในวันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานฯด้วยการเพิ่มจำนวนรถและเพิ่มความถี่การเดินรถโดยสารในเส้นทางที่ผ่านตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ได้แก่ สาย ๕๓ (วงกลมรอบเมืองเทเวศร์ (ซ้าย – ขวา) – วงกลมรอบเมืองเทเวศร์ (ซ้าย – ขวา)) สาย ๗๐ (ประชานิเวศน์ ๓ – สนามหลวง) สาย ๑๕๗ (อ้อมใหญ่ – อู่หมอชิต ๒) สาย ๕๐๓ (รังสิต – สนามหลวง) สาย ๕๐๗ (ปากน้ำ – ตลิ่งชัน) และสาย ๕๐๙ (หมอชิต – บางแค) รวมทั้งจัดรถเฉพาะกิจให้บริการฟรี จำนวน ๒ สายทาง ได้แก่ สายสนามหลวง – ตลาดคลองผดุงฯ และอนุสาวรีย์ชัยฯ – ตลาดคลองผดุงฯ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. สำหรับกรุงเทพมหานครและกองทัพเรือได้จัดให้บริการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม จากหัวลำโพง – เทเวศร์ ฟรี ทุกวัน

ข่าวและภาพข่าว โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ
ขอขอบคุณข่าว และภาพข่าวบางส่วน จาก กระทรวงคมนาคม

แชร์

Comments are closed.