🌟 กทพ. เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ณ กระทรวงคมนาคม 🏢

🌟 กทพ. เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ✨ ประจำปี 2565 ณ กระทรวงคมนาคม 🏢

  ✨ วันนี้ (27 กรกฎาคม 2565) เวลา 10.00 น. นางชินนาฏ คุณเจริญ ผู้อำนวยฝ่ายการเงินและบัญชี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นผู้แทน กทพ. พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 “ร้อยใจภักดิ์ พระบารมีปกเกล้า” และกิจกรรมจิตอาสาสาธารณกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมลงนามในสมุดลงนามถวายพระพร ณ บริเวณพิธีหน้ากระทรวงคมนาคม 🏢

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.