กทพ. เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาและลงนามข้อตกลงคุณธรรมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ตอน 1-10

กทพ. เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาและลงนามข้อตกลงคุณธรรมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ตอน 1-10

       เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา เป็นผู้แทน กทพ. เข้าร่วมพิธีลงนามระหว่างกรมทางหลวง และผู้รับจ้างฯ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ตอน 1-10 โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีฯ

ซึ่งนอกจากการลงนามในสัญญาก่อสร้างแล้ว กรมทางหลวงยังได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงคุณธรรม เพื่อสร้างความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการฯ อีกด้วย

📤 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.