กทพ. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันรัฐวิสาหกิจไทย

วันนี้ (20 กันยายน 2563) นายชาตรี ตันศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษาเป็นผู้แทน กทพ. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานใหญ่การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ร่วมกับผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันรัฐวิสาหกิจไทย

เพื่อร่วมกันรำลึกและสักการะต่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย” ที่ได้ทรงสถาปนารัฐวิสาหกิจไทยขึ้นเพื่อจัดบริการสาธารณะของรัฐให้กับประชาชนทุกคนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม

แชร์

Comments are closed.