กทพ. เข้าร่วมสังเกตการณ์ความพร้อมในการเปิดให้บริการจริงเต็มรูปแบบของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow)

⭐️ กทพ. เข้าร่วมสังเกตการณ์ความพร้อมในการเปิดให้บริการจริงเต็มรูปแบบ ของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ 🛣 แบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) 📌

🎯 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.00 น. นาย กาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วย นายธิติพันธ์ พานิชประสาทสิน ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา นายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ความพร้อมในการเปิดให้บริการจริงเต็มรูปแบบ ของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) โดยมี นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต รองอธิบดีกรมทางหลวง และนายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง นำตรวจความพร้อมและลงพื้นที่ดูการเปิดให้บริการจริงเต็มรูปแบบของระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ณ อาคารควบคุมทางหลวงพิเศษ (CCB ลาดกระบัง) และด่านธัญบุรีบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

🛣“M-Flow สะดวก ง่าย ชีวิตก็มีความสุขได้มากขึ้น เพิ่มเวลาความสุขของปลายทางด้วย M-Flow”🛣

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.