กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 30 ปี

กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 30 ปี

       🌟 วันนี้ (4 เมษายน 2565) เวลา 09.00 น. นางณัฐยา วานิชสมบัติ หัวหน้าแผนกวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม กองจัดการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 30 ปี รวมถึงได้มอบเงินสมทบทุนกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 🎯🎯

📤 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.