กทพ. เข้าศึกษาดูงาน การพัฒนา และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี AI ของ AIS Contact Center

กทพ. เข้าศึกษาดูงาน การพัฒนา และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี AI ของ AIS Contact Center

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 กทพ. เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ของ AIS Contact Center ณ อาคาร AIS Tower 1 ถนนพหลโยธิน รับฟังการบรรยาย และศึกษาดูงานภาพรวม Contact Center เทคโนโลยี AI ระบบตอบรับอัตโนมัติ Intelligent IVR ระบบติดตามจัดเก็บหนี้ Tele-Collection พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ AIS Contact Center บริเวณอาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 31 โดยมีนายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร และนายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน กทพ. เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้

Comments are closed.