กทพ. เชิญร่วมทำบุญโดยขึ้นทางพิเศษฉลองรัชและบูรพาวิถี ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2564 จะมีส่วนร่วมสมทบทุน 10 สตางค์/เที่ยว ให้แก่มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

💥กทพ. เชิญร่วมทำบุญโดยขึ้นทางพิเศษฉลองรัชและบูรพาวิถี ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2564 จะมีส่วนร่วมสมทบทุน 10 สตางค์/เที่ยว ให้แก่มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 🚘🚑

📍การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดโครงการ “EXAT Charity ทุกการเดินทาง เพื่อการแบ่งปัน” เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือทางการแพทย์ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ระยะเวลา 3 เดือน) โดยทุกการผ่านทางของท่านที่ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี กทพ. จะสมทบทุนมูลค่า 10 สตางค์ต่อเที่ยว ให้แก่ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน (เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน และอื่น ๆ)
🎯ดังนั้น ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ใช้บริการทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี ซึ่งนอกจากจะได้รับความสะดวกสบายรวดเร็วแล้ว ท่านยังจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ให้แก่ทางมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติอีกด้วย
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษหมายเลขโทรศัพท์ 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.